Personalia directie

In onderstaand overzicht zijn de personalia van de directie samengevat. De peildatum is 31 december 2011. Alle leden van de directie hebben de Nederlandse nationaliteit.

Mevrouw M.W. Gout-van Sinderen (1954)
President-directeur (per 11 april 2011)

Nevenfuncties:
Commissaris bij woningcorporatie Ymere, Amsterdam
Lid Raad van Toezicht Haagse Hogeschool

H.P.M.G. Steeghs (1957)
Directeur Financiƫn (per 6 september 2009)

P.M.E. Dirix (1969)
Directeur Operatie (per 1 januari 2011)

P.E.M. Buck (1952)
Directeur Projecten (per 1 april 2009)

Nevenfuncties
Lid Corporate Tenderboard van Rijkswaterstaat
Voorzitter Bestuur van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen

P. Kraaijeveld (1968)
Directeur Vervoer en Dienstregeling (per 1 april 2009)