Kerncijfers

(bedragen in miljoenen euro's) 2011 2010 2009 2008 2007
Exploitatie          
Bedrijfsopbrengsten 1.682 1.757 1.533 1.440 1.330
Bedrijfslasten -1.658 -1.736 -1.516 -1.439 -1.300
Bedrijfsresultaat 24 21 17 1 30
Resultaat na belastingen 0 0 0 0 0
           
Vermogen          
Balanstotaal 20.414 19.573 19.031 18.101 18.193
Eigen vermogen 5.702 5.195 3.887 4.126 4.857
Langlopende schulden 345 494 1.814 1.855 1.971
           
Activa          
Materiƫle vaste activa 19.305 18.165 17.575 16.251 16.336
Jaarafschrijvingen 594 581 565 540 573
Bruto-investeringen 1.322 1.289 1.077 1.023 858
Investeringsbijdragen 1.130 1.284 923 929 792
           
           
Kernprestatie indicatoren 2011 2010 2009 2008 2007
Aantal botsingen 3
Aantal ontsporingen
3
Aantal sts (rood sein-passages)
150 173  210  240  276 
Arbeidsveiligheid Injury Frequency rate 10,0 9,1  11,1  11,6  geen meting 
Punctualiteit < 5 minuten 94,7% 92,5% 92,8% 93,0% 93,0%
Geleverde treinpaden 98,7% 97,8% geen KPI geen KPI geen KPI
Storingstijd 0,11% 0,20% 0,23% 0,15% 0,27%
(in absolute aantallen) 2011 2010 2009 2008 2007
Medewerkers          
Aantal medewerkers (gewogen gemiddeld) 4.306 4.161 3.679 3.220 2.903
Aantal medewerkers (einde jaar) 4.321 4.269 3.897 3.336 3.055
Aantal fte's (gewogen gemiddeld) 4.115 3.954 3.489 3.049 2.747
Aantal fte's (einde jaar) 4.110 4.077 3.717 3.171 2.903
Aantal fte's inhuur (gewogen gemiddeld)  432 676  804  686  584 
Aantal fte's inhuur (einde jaar)
311  648  765 717  644 
           
           
(in absolute aantallen) 2011 2010 2009 2008 2007
Kwantiteiten          
Netlengte in exploitatie 1 2 (in km) 3.035 3.016 2.886 2.896 2.896
waarvan enkelsporig 968 959 904 915 915
waarvan meersporig 2.067 2.057 1.982 1.981 1.981
netlengte geƫlectrificeerd 2.121 2.107 2.195 2.195 2.195
           
Totale spoorlengte1 3 (in km) 7.000 7.002 6.823 6.830 6.830
waarvan vervangen in boekjaar 139 131 105 91 104
           
Wissels1 7.352 7.342 7.533 7.508 7.488
waarvan vervangen in boekjaar 215 122 130 138 126
           
Overwegen1 2.759 2.736 2.659 2.696 2.720
waarvan beveiligd1 1.677 1.673 2.036 2.059 2.066
           
Seinen 11.599 11.523 11.581 11.337 10.882
           
Stations 397 391 389 387 386
Stationsoppervlakte4 (in duizenden m2) 1.802 1.744 1.682 1.654 1.736
           
Beweegbare bruggen1 58 60 76 76 86
Tunnels 15 13 13 13 12
           
Tonkilometers (in miljarden per jaar) 50 47 48 52 51
waarvan personen 37 35 36 37 36
waarvan goederen 13 12 12 15 15
           
Treinkilometers (in miljoenen per jaar) 149 146 145 145 143
waarvan personen 138 134 133 131 129
waarvan goederen 10 11 11 13 13
waarvan overig (aannemers/testritten) 1 1 1 1 1
           
Klanten spoorwegondernemingen5 27 25 26 25 25
waarvan personen 10 10 10 10 10
waarvan goederen 17 15 16 15 15
           
1 In 2010 zijn enkele verbeteringen doorgevoerd in de onderliggende administratie van de kwantiteiten. Hiernaast zijn enkele definities aangescherpt. Dit heeft geleid tot een aanpassing van kwantiteiten in de categorien netlengte, spoorlengte, wissels en overwegen. De aanwezige kwantiteiten zijn niet wezenlijk veranderd.
2 De stijging in 2010 is met name het gevolg van de toevoeging van spooraansluitingen (enkelsporig) en opstelterreinen (meersporig). In de berekeningen in voorgaande jaren waren deze niet opgenomen. De aanwezige netlengte is niet wezenlijk veranderd.
3 De stijging in de spoorlengte in 2010 is met name het gevolg van de berekening van de wissels in de spoorlengte. In 2010 zijn alle drie de benen van een wissel meegeteld. De aanwezige spoorlengte is niet wezenlijk veranderd.
4 Vanaf 2008 worden voorpleinen niet langer meegeteld.
5 Vanaf 2011 worden overige gebruikers van het spoor, zoals aannemers en exploitanten van museumlijnen niet meer gepresenteerd als klant in de kerncijfers. De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.