Your results after filtering

Er zijn 6 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Risicomanagement

Door onze bijzondere positie en onze vele stakeholders hebben we te maken met veel verschillende risico’s.

Het systeem van risicomanagement

Ons systeem om risico’s te managen is gebaseerd op het COSO-ERM-model.

Strategische risico’s

Jaarlijks voert ProRail risicoanalyses uit.

Operationele risico’s

Onder operationele risico’s vallen alle risico’s die te maken hebben met onze processen, mensen en systemen.

Rapportagerisico’s

Tijdig en juist rapporteren, informatie verstrekken en financiële gegevens presenteren.

Compliance-risico’s

Onder compliance-risico’s vallen alle zaken die kunnen leiden tot reputatieschade, juridische schade, sancties en financiële schade.