Your results after filtering

Er zijn 4 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Corporate governance

ProRail kan alleen optimaal functioneren als alle medewerkers effectief met elkaar samenwerken en als ieders rol voldoende duidelijk is.

Structuur en organisatie

De Nederlandse Staat is via Railinfratrust B.V. de enige aandeelhouder van ProRail B.V.

Corporate governance structuur

De directie is verantwoordelijk voor het leiden van ProRail.

Corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code bevat principes die zijn uitgewerkt in concrete best practice-bepalingen.