Your results after filtering

Er zijn 8 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Bericht van de raad van commissarissen

Het jaar 2011 stond voor ProRail in het teken van het structureel verbeteren van de operationele prestaties, tegen lagere kosten, gericht op een zorgeloze reis voor de reiziger en verlader.

Het werk van de raad

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie van ProRail en de algemene gang van zaken bij ProRail en staat de directie met advies terzijde.

Leden raad van commissarissen

De Algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de leden van de raad van commissarissen, op voordracht van de raad van commissarissen.

De focus in 2011

In overleg met de raad van commissarissen heeft het bestuur van ProRail vijf focuspunten voor 2011 vastgesteld.

Beoordeling van de directie

De raad van commissarissen heeft de jaarlijkse collectieve en individuele doelstellingen voor de directie vastgesteld.

Verslag van de auditcommissie

De auditcommissie houdt zich bezig met de kwaliteit van de financiƫle informatievoorziening, risicomanagement en ICT.

Verslag van de remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie stelt het beloningsadvies voor de vijf directieleden op en voert de jaarlijkse beoordelingsgesprekken met de leden van de directie.

Verslag van de selectie- en benoemingscommissie

Deze commissie houdt zich bezig met de selectie, benoeming en opvolging van commissarissen en leden van de directie.