Maanden in beeld

Januari

Wij werken aan een veilig spoor, zonder ongevallen, botsingen of ontsporingen. Dat doel is nog niet bereikt; zo botste in januari 2011 een Internationalereizigerstrein bij Zevenaar op een goederentrein. De schade was enorm, er vielen gelukkig geen gewonden. In 2011 hebben we geïnvesteerd in het aanpakken van deze risico's. 


Februari

Veel stations staan de komende jaren in de steigers. We bouwen en verbouwen terwijl reizigers de stations blijven gebruiken, dus met de winkel open. Delft krijgt een ondergrondse spoortunnel, midden in de historische binnenstad. Om de tunnel te kunnen verwezenlijken zonder historische monumenten te beschadigen is in 2011 de veertiende-eeuwse Bagijnetoren 15 meter verplaatst en molen De Roos een meter opgetild. Oplevering van de vernieuwde spoorzone: 2015. 


Maart

Om onszelf en onze leveranciers te stimuleren minder uitstoot te produceren, ontwikkelden we de CO₂-prestatieladder. Hoe meer een bedrijf zich inspant om de CO₂-uitstoot te verminderen, hoe meer kans het maakt bij een aanbesteding. In 2011 hebben we het eigendom van de CO₂ -prestatieladder overgedragen aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen zodat hij ook toegepast kan worden buiten de spoorsector.


April

In februari 2011 is de heer Klerk teruggetreden uit de directie. Mevrouw Zuiderwijk-Jacobs, lid van de raad van commissarissen, benoemd als tijdelijk voorzitter van de directie. Op 11 april 2011 is mevrouw Gout-van Sinderen aangetreden als president-directeur. Zij heeft ruime ervaring in publieke dienstverlening en de vertaling van strategie naar uitvoering.


Mei

Spoorvervoerders en reizigers verwachten dat treinen op tijd rijden. Daarom is de punctualiteit van het treinverkeer een topprioriteit, die we voortdurend monitoren. In 2011 steeg de gemiddelde punctualiteit met ruim 3 procent, tot 89,6 procent.
Samenwerking met vervoerders is essentieel voor de punctualiteit op het spoor. Daarom maken we duidelijke afspraken met elkaar over de te leveren prestaties: ProRail op het gebied van de infrastructuur, verkeersleiding en onderhoudsmedewerkers, de vervoerders op het gebied van treinpersoneel, materieel en het logistiek plan. 


Juni

ProRail bouwt een nieuwe spoorlijn tussen Zwolle en Lelystad; de Hanzelijn. Dit 50 kilometer lange spoor zal zorgen voor een snellere verbinding tussen de Randstad en het Noorden van Nederland. In 2011 is de nieuwe brug over de IJssel – de Hanzeboog – in gebruik genomen en de oude brug gesloopt. Dit is een belangrijke stap in het traject tot voltooiing van de Hanzelijn, die eind 2012 open zal gaan.


Juli

In 2011 is de koperdiefstal op het spoor met 44 procent toegenomen. Maatregelen als regelmatige controle van het materiaal en het vervangen van koper door andere materialen, blijken niet toereikend. Ook preventief surveilleren met honden en meer alertheid bij medewerkers van ProRail, aannemers en omwonenden helpt onvoldoende. In 2011 is daarom de actie Koperslag gestart.
Samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie, het KLPD, het Openbaar Ministerie, en de Metaal Recycling Federatie proberen we meer grip te krijgen op koperdiefstal. Het gaat om extra inzet van politie, een registratie- en identificatieplicht bij contante inkoop van koper en een richtlijn om de aard en omvang van de schade als strafverzwarende factor mee te laten wegen bij het formuleren van de strafeis.


Augustus

In 2011 vond de laatste grote stap in het project Sporen in Arnhem plaats. Op het spoor bij Arnhem zijn belangrijke knelpunten opgelost: de lijn naar Nijmegen gaat via een dive-under onder de lijn naar Utrecht door. Met een geheel opnieuw ontworpen sporenlay-out is tevens ongeveer 40 procent van de wissels gesaneerd. Tijdens de werkzaamheden bleven de treinen rijden, zij het met aanpassingen in de dienstregeling. 


September

ProRail richt zich op absolute veiligheid in de spooromgeving en op overwegen. Met maatregelen, maar ook met voorlichtingscampagnes die de samenleving bewuster maken van de risico's van het spoor.
In 2011 hebben we mensen op de risico’s van gevaarlijk gedrag op overwegen gewezen met een campagne met overwegbomen in drukbezochte winkelgebieden. Bekende Nederlanders werkten mee aan een actie bij overwegen om scholieren op gevaarlijk gedrag aan te spreken. Beide acties gingen vergezeld van een publiciteitscampagne via advertenties en abri-reclame. Daarnaast vroegen we in 2011 voortdurend aandacht voor de veiligheid rond het spoor met lokale acties en voorlichting op scholen. 


Oktober

In de herfstvakantie van 2011 heeft ProRail het spoor tussen Bodegraven en Woerden aangepakt. Over een lengte van een kilometer dreigde het spoor daar langzaam weg te zakken in de zachte veengrond. Dat zorgde voor slingerende treinen en veel ongemak. De ondergrond van het spoor is geheel vernieuwd, evenals als het spoor. Hiervoor is onder meer de langste werktrein van Europa ingezet. De 1,2 kilometer lange werktrein vernieuwde de ballast en de ondergrond, en stabiliseerde het spoor. Tegelijk zijn elf onderdoorgangen voor het vee gesaneerd omdat die nauwelijks werden gebruikt.


November

ProRail vindt het belangrijk om haar middelen effectief besteden en op een transparante manier verantwoording af te leggen. We werken immers met subsidies en vergoedingen van de overheid en de vervoerders. In 2011 kwamen inzicht en transparantie in de bestedingen van ProRail aan de orde in het onderzoek van de tijdelijke Kamercommissie ‘onderhoud en innovatie spoor’, die de Tweede Kamer in april heeft ingesteld.
De tijdelijke Kamercommissie heeft gebruik gemaakt van een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de besteding van de budgetten die ProRail krijgt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In november 2011 is mevrouw Marion Gout-van Sinderen door de commissie gehoord. Het eindrapport van de tijdelijke Kamercommissie ‘onderhoud en innovatie spoor’ wordt begin 2012 verwacht.


December

In 2011 leverde ProRail een nieuw station op aan de spoorlijn Schiphol–Leiden; station Sassenheim. Het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van de regio is hierdoor sterk verbeterd. De toegangsroutes tot het station en de inrichting van een busstation voor zes lijnen hoorden bij het project. Het station is op 11 december  in dienst gesteld. De goede samenwerking tussen gemeente, aannemers en ingenieursbureau stond in het project centraal. Het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van de regio is hierdoor sterk verbeterd.